Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Solární elektrárny a nejčastější dotazy

Rostoucí ceny energií vedou čím dál více lidí k myšlence na pořízení vlastní solární elektrárny. Aktuálně je možné na pořízení domácí fotovoltaické elektrárny čerpat dotaci až 200 000 Kč z programu Nová zelená úsporám. Jde o dotaci na domácí fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě.

Jak funguje fotovoltaická elektrárna?

Sluneční energii je možné přetvářet na elektřinu přímo či nepřímo. Přímá přeměna využívá fotovoltaického jevu, při kterém dochází k uvolňování elektronů působením světla. K tomuto uvolňování dochází ve fotovoltaických článcích.

Fotovoltaické články

K výrobě fotovoltaických článků se užívá polovodičových materiálů. Polovodič může mít vodivost buď typu N způsobenou přítomností příměsí dodávajících volné elektrony (negativní nosiče náboje), nebo typu P spojenou s přítomností příměsí zachycující elektrony, po kterých v polovodiči zbudou volná místa, jež se chovají jako kladné (pozitivní) nosiče náboje. Díky vlastnostem obou polovodičů vzniká na rozhraní mezi nimi na tzv. P-N přechodu samovolně rozdíl potenciálů, přičemž polovodič typu N je kladný, P záporný. Dopadne-li do oblasti přechodu světelné kvantum, předá svou energii látce: některý elektron díky tomu přejde na vyšší energetickou hladinu a zanechá za sebou volné místo, které se chová jako kladný náboj. Oba náboje z vytvořeného páru se v důsledku difuzního rozdílu potenciálů od sebe oddělí – elektron je přitahován do oblasti typu N, volné místo opačným směrem. Dopadá-li na článek proud světla, je těchto nábojů mnoho, vzniká na něm napětí a při uzavřeném elektrickém obvodu protéká proud.

Monokrystaly křemíku

Fotovoltaický článek je tvořen nejčastěji tenkou destičkou z monokrystalu křemíku, použít lze i polykrystalický materiál. Destička je z jedné strany obohacena atomy trojmocného prvku (např. bóru), z druhé strany atomy pětimocného prvku (např. arzenu). Jeden čtvereční centimetr dává proud okolo 12 mW (miliwattů). Jeden metr čtvereční slunečních článků může v letní poledne vyrobit až 150 W stejnosměrného.proudu. Abychom dosáhli potřebného napětí (na jednom článku je 0,5 V), zapojují se sluneční články za sebou, větší proud získáme zapojením vedle sebe. Spojením mnoha článků vedle sebe a za sebou vzniká sluneční panel. Rozměry jednoho článku jsou asi 10 × 10 cm, spojují se do panelů o výkonech od 10 do 400 W.

Proč si pořídit fotovoltaiku?

Pro pořízení fotovoltaiky hovoří zejména čtyři faktory – úspora elektřiny, návratnost investice, životnost fotovoltaických panelů a ekologie.

Úspora elektřiny

Pořízením fotovoltaické elektrárny si snížíte účet za elektřinu. Díky fotovoltaice můžete ušetřit i více než 70 % nákladů za energie. Pojistíte se tak proti nečekanému růstu cen energií.

Návratnost vložené investice

Ještě před rapidním zdražením elektřiny se pohybovala návratnost kolem 4-7 let. Nyní se díky vzrůstající ceně elektřiny návratnost razantně zrychluje a skutečně může být již v řádu několika málo let.

Životnost solárních panelů

Běžná životnost solárních panelů se pohybuje mezi 25 až 30 let. Jejich pořízením si tak zajistíte zdroj elektrické energie na dlouhou dobu.

Ochrana životního prostředí

Elektřina vyrobená ekologicky za pomocí domácí solární elektrárny zanechává daleko menší uhlíkovou stopu. Při její výrobě vznikne o 91 % méně oxidu uhličitého než upři výrobě elektřiny za pomocí zemního plynu a o 96 % méně CO2 je vyprodukováno díky solárním elektrárnám oproti výrobě elektřiny z uhlí.

Nejčastější dotazy ohledně fotovoltaických elektráren

Jaká je návratnost investice do fotovoltaiky?

Návratnost se pohybuje v rozmezí 4 až 6 let. Reálná návratnost se však liší v závislosti na aktuální a plánované spotřebě, počtu slunečných dnů v dané lokalitě, typu sestavy, ceny komponentů a energií, rozměru, typu, stavu a orientaci střechy apod.

Nejrychlejší návratnost mají nejlevnější bezbateriové sestavy, které za pomocí přebytků pouze ohřívají vodu. Sestavy s bateriemi jsou sice nákladnější, proto je jejich návratnost delší, ale zase umožňují využívat vlastní energii, i když slunce nesvítí – tzn. přes den vyrobenou energii můžete uložit do baterií, protože typicky během dne mají domácnosti nižší spotřebu než ve večerních hodinách, kdy jsou všichni doma. Navíc, pokud dojde k výpadku sítě, může vaše domácnost normálně fungovat, protože jste zcela energeticky soběstační.

Jaký je ideální sklon střechy pro výkon fotovoltaiky?

V naší zeměpisné šířce je nejvýhodnější sklon mezi 30 a 35 stupni, umožňuje celoročně nejvyšší průměrný výkon fotovoltaiky. To však neznamená, že by střechy s jinými sklony byly pro fotovoltaiku nevhodné.

Jaká je nejvhodnější orientace střechy domu?

V České republice dosahují solární panely nejvyššího výkonu na jižně a jihozápadně orientovaných střechách. Neznamená to však, že by to byla jediná možnost. Panely lze umístit na východní i západní stranu. V takovém případě se přidávají jen navíc další 2 až 4 solární panely, aby vaše celá domácí elektrárna dosáhla na vámi požadovaný výkon. Vyloženě nevhodná je pouze orientace střechy na sever.

Je údržba fotovoltaické elektrárny náročná?

Výhodou solárních panelů je, že se o ně nemusíte v podstatě starat a jedná se o zcela bezúdržbové zařízení. Je dobré čas od času zkontrolovat, zda nejsou panely zapadané listím, větvemi nebo jim něco jiného nestíní. V horských oblastech je také potřeba odstraňovat sníh z panelů. Na zbylé většině území ČR sníh totiž odtaje z panelů sám, protože solární panely mají vždy o trochu vyšší teplotu.

Je nutné provádět revize fotovoltaické elektrárny?

Žádný zákon vám neukládá, že musíte revizi fotovoltaiky provádět (revizní kontroly nejsou povinné). Nicméně je doporučováno provádět revizi fotovoltaického systému 1x za 4 roky. Cena za revizi se obvykle pohybuje okolo 4 000 – 5 000 Kč.

Je možné fotovoltaickou elektrárnu instalovat i jinam než na střechu domu?

Ano, fotovoltaická elektrárna nemusí být nutně umístěná jen na střeše domu. Je možné ji umístit i na jiný objekt na stejném pozemku, který k tomu přísluší (garáž, pergola, balkon, plot, altán, markýza, fasáda). Tato stavení však musí být zakreslena v katastru nemovitostí, jinak byste na pořízení fotovoltaiky nedostali dotaci.

Ženské jméno Rostislava je obdobou mužského jména Rostislav. To je slovanského původu, vykládá se jako ten, kdo rozšiřuje slávu. Kdy slaví Rostislava svátek?Rostislava slaví, podle českého občanského kalendáře, svátek 19. dubna (19.4.).Mužská obdoba jménaMužská obdoba jména je Rostislav.Domácí podoby jména RostislavaRosťa,Rostina,Rostinka,Rostislávka,Sláva,Slávka. Už jste četli? Bochov x BochofMěsto Bochov se nachází v okresu Karlovy Vary v Karlovarském...

Je třeba také brát v potaz, že účinnost fotovoltaických panelů nesnižuje pouze stín od okolní zástavby, stromů či komínů, orientace střechy, ale také samotný sklon panelů, který by se měl pohybovat v rozmezí 20 – 45°.

Jak se panely upevňují na střechu?

Jak budou panely připevněny je střeše se odvíjí od typu střešní krytiny a sklonu samotné střechy. Zpravidla jsou využívány tři způsoby uchycení – zátěžové konstrukce, háky pro zachycení za střešní krytinu a úchyty ukotvené za falce.

Nicméně existují i krytiny, na které není příliš vhodné FVE instalovat. Zejména se jedná o eternit, betternit apod. Tyto krytiny jsou křehké a mohou při montážích praskat. Neznamená to, že na ně panely nelze nijak nainstalovat, ale u těchto montáží už je potřeba dávat větší pozor a konstrukci a panely montovat z plošiny.

Potřebuji pro instalaci fotovoltaické elektrárny stavební povolení?

Ne, stavební povolení není potřeba. I proto ostatně je instalace fotovoltaické elektrárny velice rychlá a patří k velice nenáročným úkonům, co se týče administrativy s úřady.

Povolení nicméně budete potřebovat v případe, že se vaše nemovitost nachází v nějaké chráněné krajinné oblasti v Česku (zkráceně CHKO) nebo v památkové zóně, protože u těchto staveb nesmí instalace fotovoltaiky ovlivňovat ráz krajiny ani ohrožovat faunu/flóru v daném místě. Proto před výstavbou fotovoltaické elektrárny potřebujete posudek od správy CHKO nebo od památkářů (Národního památkového ústavu).

Které kraje jsou při přidělování dotací zvýhodněné?

Program Nová zelená úsporám nabízí pro realizace fotovoltaiky v rodinných domech z Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje navýšit maximální hranici dotace ještě o dalších 10 %. Maximální výše podpory na jeden rodinný dům je tedy v těchto krajích 220 000 Kč.

Klesá po letech výkon fotovoltaiky?

Ano, výkon fotovoltaických panelů v průběhu let skutečně klesá v důsledku opotřebení slunečním svitem, proto je třeba sledovat i výkonové garance a záruky jako jeden z parametrů u panelů.

Jak funguje fotovoltaická elektrárna v zimě?

Že v zimě vám solární elektrárna tolik energie nevyrobí, je samozřejmé. Z toho důvodu domácí fotovoltaická elektrárna v zimě nedosahuje tak vysokých výkonů jako v letním období. Během zimního období také zpravidla rovněž nedochází k přetokům do sítě, protože se elektrická energie spotřebovává na vytápění.

V praxi je ale toto období snížené činnosti panelů poměrně krátké – v podstatě jde o měsíce listopad, prosinec a leden.

Nemůže mi kvůli fotovoltaické elektrárně vyhořet dům?

Šance, že fotovoltaika jen tak sama od sebe začne hořet, je minimální a nemusíte se tak ničeho bát. Šance, že vám samovolně začne hořet, je podobná jako v případě mobilního telefonu připojeného k nabíječce (je téměř nulová).

Má fotovoltaika smysl?

Přesto, že Česká republika leží na severní polokouli a sluneční záření zde nedosahuje takové intenzity jako na rovníku, i tak jsou v ČR podmínky pro fotovoltaiku více než dobré.

Jaké jsou podmínky čerpání dotace na fotovoltaické elektrárny?

O dotaci smí zažádat pouze majitel nemovitosti. Nové podmínky umožňují získat dotaci i chatařům a chalupářům, podmínkou ale je, že zde máte vedený trvalý pobyt a budova musí mít také své číslo popisné. Zároveň je třeba prokázat, že zde máte trvalý pobyt nejméně 2 roky před podáním žádosti.

Dotovaná fotovoltaika musí sloužit pro dům, který nemá více než 3 bytové jednotky. U většího počtu bytů je nemovitost považována už za bytový dům. O dotace mohou nově žádat rovněž bytové domy mimo Prahu, ale za trochu jiných podmínek.

Dotaci můžete použít na více nemovitostí. Pokud vlastníte několik domů, můžete dotaci čerpat opakovaně. Dotace je totiž vázaná na evidenční číslo, nikoliv na osobu.

Dotaci je možné čerpat jen na fotovoltaické elektrárny v rozmezí 2 až 10 kWp. Na fotovoltaiku s menším výkonem než 2 kWp dotaci nelze dostat vůbec. U FVE s větším výkonem než 10 kWp o dotaci sice nepřijdete, ale její výše je zastropována právě hodnotou 10 kWp. Veškerý výkon a náklady spojené s výstavbou FVE nad tuto hranici si tak pořizujete čistě už jen na vlastní náklady.

  •  
  •  
  •  
  •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Mužské jméno Edvard je jméno anglosaského původu. Jeho význam je obvykle překládán jako hlídající štěstí či bohatý strážce. Vzniklo spojením staroanglických slov éad (štěstí, blaho) a weart (strážce). Alternativou jména Edvard je Eduard. Kdy slaví Edvard svátek?Edvard slaví, podle českého občanského kalendáře, svátek 18. března (18.3.).Domácké podoby jména EdvardEd,Eda,Edík,Edís,Edoun.Edvard a statistikaKolik žije v ČR EdvardůK...

Jak se tento stát, ležící v severní Africe píše? Libye – jediná správná varianta z pohledu pravopisu.Lybie – nesprávná varianta.Lybije – nesprávná varianta.Libije – nesprávná varianta.Správné užití slova Libye1.pád – Libye2.pád – (bez) Libye3.pád – (k) Libyi4.pád – Libyi5.pád – Libye!6.pád – (o) Libyi7.pád – (s) LibyíSprávné užití slova LibyeKde leží Libye?Libye leží v severní Africe.Byl jsi...

Ptáte se, jaký je rozdíl mezi gramatikou a pravopisem? Oba typy chyb opravuje v textech korektor. Tyto pojmy se v běžné komunikaci často zaměňují, ale rozhodně nenesou stejný význam. Proto je potřeba mezi nimi dělat rozdíl. PravopisVztahuje se k typickým hrubým chybám, kterých se snažíme vyvarovat. Patří sem vyjmenovaná slova, psaní s/z, spřežky, velká písmena...

Cvikov je město na Českolipsku v Libereckém kraji zhruba 6 km severovýchodně od Nového Boru, na území Chráněné krajinné oblasti Lužické hory při její jižní hranici. Město zahrnuje 1 018 domů a žije zde přibližně 4 500 obyvatel. ✅ Cvikov – správná varianta. Odůvodnit si ji můžete třeba 2.pádem (bez Cvikova).❌ Cvikof – nespisovná varianta a...

Chceme s vámi sdílet naše znalosti, proto píšeme články o češtině. Tento si bere na paškál dvojici sdílet a zdílet. Která varianta je správně? Sdílet znamená mít něco společného, nebo dělit se s někým o něco. Ve spisovné češtině je přijatelný pouze jeden tvar a tím je tvar sdílet. V tomto případě bohužel nelze použít žádnou poučku, takže...

Speciální znak paragrafu je úzce spjatý s právem, protože slouží k označení jednotlivých odstavců v právních textech. Právo vás ale asi zas tak nezajímá. Pojďme se raději podívat na to, jak se dělá paragraf na klávesnici. Jak napsat paragraf přes jedinou klávesu Symbol paragrafu na klávesnici napíšete opravdu jednoduše. Podmínkou ale je, že máte svou...

Mezi nejvyhledávanější výrazy v souvislosti s pravopisem patří právě slovo vzpomněl. Nejedná se o žádnou výjimku, toto slovo se řídí pravidly pro psaní mně/mě – stejně jako například slova zapomněl nebo připomněl. Správně je vzpomnělPísmeno n do tohoto slova patří. A víte proč? Tady se obracíme právě ke známému pravidlu budoucího času. Zkrátka se zeptejte,...

Německo zavinilo dvě světové války, ale dalo světu také mnoho důležitých vynálezů, které se běžně používají dodnes. Jedním příkladem z mnoha může být například dieselový motor, který vymyslel německý vynálezce Rudolf Diesel. Oficiální označení motoru je dieselový motor, ale slangově se mu říká také diesel. Jedná se o velice oblíbený motor, který spaluje naftu a i...

Čeština je krásný jazyk, ale někdy také pěkně složitý. U slova loajalita je nutné si dávat pozor dvojnásob. Jedná se totiž o slovo přejaté z cizího jazyka a s těmi jsou obvykle potíže, protože na ně často neplatí pravidla českého pravopisu. Jinak to je u slova loajalita. Jedná se sice o slovo původem z francouzštiny, ale už se...

Abychom porozuměli pravopisu slova axiom, měli bychom nejprve znát jeho význam. Na obojí se podíváme a budeme zase o něco chytřejší. 😀 Správně je axiom Správně se toto slovo píše pouze jako axiom. Existují však dva možné způsoby zápisu – axiom (rod mužský neživotný) a axioma (rod střední). Slovo pochází z řeckého axióma. Jak jistě vidíte,...
Načíst dalších 10 článků