Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Světový den Červeného kříže

Světový den Červeného kříže

Světový den Červeného kříže se slaví v den narození jeho zakladatele Henriho Dunanta roku 1828. Mezinárodní Červený kříž je mezinárodní hnutí, které organizuje národní společnosti Červeného kříže. Tyto jsou právně nezávislé, ale pracují na základě společných zásad. Mají stejné cíle, předpisy, symboly a jejich řídící orgány jsou spojeny. Celosvětové působení je nezávislé na státních institucích a je založeno na dobrovolné činnosti – pomoci. Chrání životy, zdraví, důstojnost a snižuje utrpení lidí v nouzi následkem válek, přírodních nebo technických katastrof a epidemií bez ohledu na národnost, původ, náboženství nebo politický názor postižených.

Kdy se slaví Světový den Červeného kříže?

Světový den Červeného kříže se slaví 8. května (8. 5.).

Český Červený kříž

Posláním Českého červeného kříže (ČČK) je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí Červeného kříže. Český červený kříž plní úkoly vyplývající z Ženevských úmluv, jejich dodatkových protokolů, rezolucí Mezinárodní konference Červeného kříže a Červeného půlměsíce a ze zákona č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži, ve znění pozdějších předpisů. Činnost ČČK zahrnuje zejména přípravu v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva, výcvik první pomoci, poskytování humanitární pomoci v případě katastrof a jiných mimořádných událostí, poskytování zdravotnických, záchranných, sociálních a dalších humanitárních služeb, organizaci a podporu sociální a zdravotní výchovy dětí a mládeže. Při své činnosti se Český červený kříž řídí 7 principy Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, kterými jsou HUMANITA, NESTRANNOST, NEUTRALITA, NEZÁVISLOST, DOBROVOLNOST, JEDNOTA, SVĚTOVOST.

Zakladatel Červeného kříže

Až do poloviny 19. století neexistovala žádná systematická péče o válkou zraněné, žádná zařízení pro umístění a ošetřování, natož ošetřující personál s odpovídajícím zařízením a vzděláním. Roku 1859 navštívil švýcarský obchodník Henri Dunant v Itálii francouzského císaře Napoleona III. za účelem obnovení obchodních povolení v Alžírsku. Při této návštěvě zažil 24. března 1859 bitvu u italského městečka Solferino. V této bitvě bylo během jednoho dne zabito 6000 vojáků a 25000 zraněno. Nedostatečná lékařská péče a utrpení zraněných na něj tak zapůsobilo, že zapomněl na své záměry a několik dní se plně věnoval organizaci a ošetřování zraněných. Své zážitky sepsal roku 1862 v knize „Vzpomínky na Solferino“, kterou pak poslal politikům a vojenským hodnostářům celé Evropy. Jedna z jeho myšlenek byla výzva ke zřízení organizací, jež by se v míru připravily na pomoc zraněným v příštích válkách.

To se z jeho iniciativy s jeho pěti známými 9. 2. 1863 v Ženevě stalo. Byla založena Ženevská veřejně prospěšná společnost. Pět dní po založení se přejmenovala na „Konfederaci mezinárodních společností pro pomoc zraněným“. 29. října téhož roku se svolané konference zúčastnilo 36 osob, z toho 18 delegovaných z osmnácti zemí, např. C. K. Monarchie, Rusko, Itálie, Francie, Holandsko. V přijatých resolucích najdeme např.:

  • neutralita zraněných,
  • zasílání dobrovolných zdravotníků do válečných území,
  • zakládání národních pečovatelských organizací pro válkou zraněných,
  • organizování mezinárodních konferencí,
  • zavedení ochranného symbolu (Červený kříž).

Mužské jméno Stibor je zastaralou obdobou jména Ctibor, které je slovanského/českého původu. Jméno vzniklo spojením výrazů čest a boj, vykládá se proto jako bojovník za čest. Kdy slaví Stibor svátek? Stibor slaví, podle českého občanského kalendáře, svátek 9. května (9.5.). Skloňování jména Stibor 1. pád – Stibor, Stiborové 2. pád – (bez) Stibora, Stiborů 3....

Henri Dunant musel v roce 1867 ohlásit bankrot (nevěnoval se svým obchodům) a Červený kříž opustit. Roku 1871 pomáhá v pařížských ulicích raněným komunardům. V roce 1894 jej ve švýcarském Heidenu v útulku pro chudé objevuje novinář Georg Baumbarger. Jeho články o smutném osudu proběhnou tiskem. Světová veřejnost je alarmována. K narozeninám mu gratuluje anglická královna a papež. Roku 1901 dostává jako první člověk Nobelovu cenu míru. Umírá o devět let později ve věku 82 let. 35 let žil roztrpčen a zklamán.

Vznik Červeného kříže

První národní organizace pod Červeným křížem byla založena koncem roku 1863 ve Stuttgartu (Württembergische Sanitätsverein).

V srpnu 1864 byla švýcarskou vládou svolána do Ženevy další konference a 22. 8. 1864 byla podepsána šestnácti státy tzv. První ženevská úmluva. Na základě této jsou např. zařízení, vozidla, personál označeny červeným křížem považovány za neutrální. První aktivity pod symbolem červeného kříže proběhly roku 1867 v německo-dánské válce na bojišti u Langensalza.

V následujících letech pak vznikly národní Červené kříže skoro ve všech evropských zemích. Německo-francouzská válka v letech 1870–1871 pak demonstrovala jejich potřebu.

V roce 1876 se Mezinárodní výbor přejmenoval na dodnes platný název: Mezinárodní výbor červeného kříže (MVČK), francouzsky: Comité international de la Croix-Rouge (CICR), anglicky: International Committee of the Red Cross (ICRC) a německy: Internationales Komitee vom Roten Kreuz (IKRK).

Dnes se často setkáváme s pojmem Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Pod tímto pojmem se skrývají Mezinárodní výbor červeného kříže (MVČK), Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce (MFČKČP) – dříve Liga společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce a ještě národní společnosti Červeného kříže a Červeného půlměsíce, kterých je v současné době 189.

Liga organizací Červeného kříže byla založena národními organizacemi Červeného kříže Anglie, Francie, Itálie, Japonska a USA 5. 5. 1919 s cílem rozšířit aktivity Červeného kříže i na situace, jež s válkou nesouvisí (přírodní katastrofy, technická neštěstí, epidemie). Již v prvních pěti letech po založení se uskutečnilo 47 akcí ve 34 zemích. Počáteční rivalita obou organizací byla v roce 1928 vyřešena a došlo ke spolupráci pod názvem Mezinárodní Červený kříž. O rok později přistoupila do spolku organizace Červený půlměsíc jako symbol islámských zemí. 27. 1. 1991 byl ustanoven dodnes platný název: Mezinárodní federace organizací Červeného kříže a Červeného půlměsíce, anglicky International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC). Členy federace je 187 států. Dohromady je dnes globálně pod tímto názvem 98 mil. členů a z toho 300000 trvale zaměstnaných.

  •  
  •  
  •  
  •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Pokud se vám slovní tvar „bezezbytku“ příliš nepozdává, máte pravděpodobně správný cit pro češtinu. Tento způsob psaní je totiž chybný – správné je pouze psaní každého slova zvlášť, tedy beze zbytku. Bohužel zde vidíme, jak náš krásný jazyk umí být zrádný, protože spojení, jako je právě například beze zbytku, musíme odlišovat od těch spojení, která lze...

Pohled provozovatele webu – peníze Z pohledu provozovatele webu je to celkem jasné: Je to fajn obsah – lidé rádi čtou příběhy slavných. I vy si to rádi přečtete. Je to originální obsah – přesně podle všech příruček, které radí, že máte vždy vytvářet originální obsah, je právě rozhovor vždy jedinečný. Nejsou to obecné plky, které...

Obezita je nešvar poslední doby, který ohrožuje zdraví lidí. Objevuje se však i u zvířat. Jedná se o stav, kdy množství tukové tkáně stoupne nad obvyklou úroveň. A tím zhoršuje fyzickou kondici jedince. Nutno dodat, že u divoké zvěře je obezita vzácná, téměř nulová. Naopak najít člověka, který netrpí obezitou je téměř zázrak. A podobně...

Občas mám problém se ztotožnit s českým jazykem – to třeba když nevím, jestli se píše ztotožnit nebo stotožnit. My si to ale teď konečně vysvětlíme. A já věřím, že si to budeme pamatovat. Správně  je ztotožnitJedinou správnou variantou je psaní ztotožnit se z. A proč?Dříve se totiž používalo sloveso tootžnit, což je nedokonavý tvar....

Když má někdo osypky, znamená to, že se osypal. Tedy že se mu vytvořila na kůži vyrážka. Osypky jsou reakcí těla nejčastěji na alergeny. Pravopis tohoto slova vám rychle vysvětlím. Správně je osypkyZnáte vyjmenovaná slova po s? Připomenu vám, že je mezi nimi i slovo sypat. Osypky jsou slovem příbuzným ke slovu sypat, proto je...

Běžně by po tvrdé souhlásce „r“ mělo následovat měkké „i“. V případě slovesa iritovat, to tak není. Proč? Protože se jedná o slovo cizího původu. Konkrétně z latinského slova irritare. Sloveso iritovat je nedílnou součástí spisovného českého jazyka, přesto si částečně ponechalo svůj původní pravopis. Proto je nutné dodržovat měkké „i“ uprostřed slova. Naopak je možné slovo...

Další záludnost českého jazyka, na kterou si je nutné dát pozor. Na první pohled se totiž zdá, že by se mohlo jednat o takzvanou spřežku, takže by se psalo nadosah dohromady. Opak je však pravdou. V tomto případě se o spřežku nejedná. Pravopisně správně je pouze tvar na dosah – psáno zvlášť. A význam? Když je...

Herman Mužské jméno Herman je germánského původu, s původním významem válečník. Odvozenou variantou může být jméno Armin. V Česku se jméno vyskytuje spíše v podobě Heřman. Kdy slaví Herman svátek?Herman slaví, podle českého občanského kalendáře, svátek 7. dubna (7.4.).Ženská obdoba jména HermanŽenská obdoba jména Herman je Hermína.Domácké podoby jména HermanHermánek,Herma,Hermík,Hermín,Hermínek,Mánek.Herman a statistika Kolik žije v ČR...
Načíst dalších 10 článků