Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Světový den pro fair trade

Světový den pro fair trade

World Fair Trade Day se slaví každoročně druhou květnovou sobotu. Tento den je věnován podpoře spravedlivého obchodu, který dává příležitost pěstitelům, řemeslníkům a zaměstnancům v zemích globálního Jihu uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. První oslavy Světového dne pro fair trade iniciovala Safia Minney, zakladatelka fairtradové módní značky People Tree. V roce 2001 jej na svém výročním zasedání podpořila Světová fairtradová organizace, která nad Světovým dnem pro fair trade přejala záštitu.

Kdy se slaví Světový den pro fair trade?

Světový den pro fair trade se slaví každoročně druhou sobotu v květnu.

Jak se v Česku slaví Světový den pro fair trade

V Česku se Světový den pro fair trade slavil poprvé v roce 2004. První oslavy byly velmi skromné a omezily se většinou na besedu či přednášku, velmi brzo se však při této příležitosti konaly i větší akce. Z nich je možné uvést například celodenní osvětovou a prodejní akci v Riegrových sadech v Praze s večerním koncertem (2006) nebo setkání s politiky a novináři doplněné o několik informačních stánků pro veřejnost (2007).

V začátcích se na přípravách Světového dne pro fair trade podílely především tři české neziskové organizace: NaZemi, Ekumenická akademie Praha a Jeden svět, o. p. s. Velmi často se oslavy této příležitosti protáhly, a proto se vžil také termín Týden pro fair trade, který se slavil ve dnech kolem Světového dne pro fair trade. Od roku 2011 se den u nás slaví především Férovou snídaní.

Férová snídaně

Od roku 2011 se vrcholem oslav Světového dne pro fair trade stal piknikový happening Férová snídaně. Tento happening do roku 2018 koordinovala nevládní organizace NaZemi a od roku 2019 pořádání akce převzala nevládní organizace Fairtrade Česko a Slovensko. Spočívá v tom, že ve stejný okamžik na mnoha místech České republiky spolu veřejně posnídají fanoušci fair trade. Zatímco v roce 2011 se do organizace zapojilo 41 aktivních lidí po celé republice, v roce 2018 díky 172 aktivním jednotlivcům v regionech férově snídalo už přes 8100 lidí. V roce 2019 se na 193 místech na Férové snídani sešlo 8189 lidí. V roce 2020 se kvůli pandemii koronaviru přesunula do domácího prostředí, v roce 2021 do přírody na výlet a komunitní akce se bude pořádat opět v květnu 2022.

Mezi hlavní principy tradiční Férové snídaně patří:

 • společná oslava Světového dne pro fair trade s přáteli, sousedy nebo známými,
 • veřejnost celé akce, neformálnost, lokálnost,
 • propojení s výrobky vyprodukovanými v místě snídaně nebo s bioprodukty,
 • nejedná se o veřejnou ochutnávku: každý by měl na snídani přinést něco vlastního.

Blog je oblíbená webová aplikace, která umožňuje sdílet prakticky cokoliv od fotek roztomilých koťátek až po tiskové zprávy. Je to něco jako internetový deník, kde uživatelé sdílí své myšlenky, názory, články, fotky. Poslední dobou se o blozích hodně mluví a píše, proto je potřeba vědět, jak slovo blog správně skloňovat. Ve Slovníku spisovné češtiny blog...

Fair trade

Fair trade (česky též spravedlivý obchod či férový obchod) je organizované sociální hnutí a tržní přístup, který usiluje o pomoc producentům v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky a propagaci udržitelnosti. Hnutí prosazuje platbu „spravedlivých cen“ za produkty, stejně jako dodržování sociálních a environmentálních standardů při produkci široké škály komodit. Zaměřuje se zejména na export z rozvojových do rozvinutých zemí světa. Sedm nejprodávanějších fairtradových produktů tvoří banány, kakao, káva, bavlna, cukr, čaj a květiny.

Dlouhodobým cílem hnutí je pomoci marginalizovaným producentům a zaměstnancům dosáhnout větší ekonomické soběstačnosti a stability. Mezi další cíle patří dosažení jejich silnější pozice v příslušných producentských organizacích a prosazení spravedlivějšího systému světového obchodu.

Hlavní cíle fair trade

 • Zlepšit životní podmínky znevýhodněných výrobců zlepšením jejich přístupu na trh, posílením organizací výrobců, poskytnutím spravedlivých cen za výrobky a zajištěním kontinuity obchodních vztahů.
 • Rozvíjet příležitosti pro znevýhodněné výrobce, zvláště ženy a domorodé obyvatele, a chránit děti před zneužíváním v procesu výroby.
 • Zvyšovat informovanost spotřebitelů o negativním vlivu mezinárodního obchodu na výrobce, tak aby svou kupní sílu mohli využívat pozitivním způsobem.
 • Dávat příklad obchodního partnerství skrze vzájemný dialog, respekt a transparentnost.
 • Přispívat ke kampaním za změnu pravidel konvenčního mezinárodního obchodu.
 • Chránit lidská práva podporou rozvoje sociální spravedlnosti, environmentálně přijatelného chování a ekonomického zabezpečení.
 • Vznik a vývoj fair trade ve světě

  Historie fair trade začíná po druhé světové válce, kdy britská charitativní organizace Oxfam a některé další organizace začaly dovážet výrobky ze svých rozvojových a humanitárních projektů. První specializovaný obchůdek fair trade vznikl v roce 1959 v Nizozemí.

  Koncem 80. let začaly výrobky s označením fair trade pronikat i do běžných obchodů, nejen do specializovaných obchůdků a kanceláří humanitárních, rozvojových, církevních a ekologických organizací. Bylo proto třeba vytvořit jasnou záruku, symbol, který by spotřebitelům garantoval skutečně férový původ výrobku. Proto začaly vznikat certifikační organizace. První z nich byl holandský Max Havelaar, postupně následovaly další iniciativy.

  Kritika Fair trade

  Kontrola ceny a certifikace fair trade končí u finálního zpracovatele či vlastníka licence, následní obchodníci již kontrole nepodléhají. Výrobky proto mohou být předražené. Vedle kritiky na vysokou cenu se někdy objevují také úvahy o tom, zda je fair trade skutečně ekonomicky vhodným nástrojem na pomoc třetímu světu.

  V zahraničí, kde už Fair trade dosáhlo značné popularity a procento podílu na trhu roste (zatím nicméně dosahuje 0,01 % podílu na celosvětovém trhu), je možné nalézt výrobky Fair trade i ve velkých obchodních řetězcích (TESCO, Carrefour, Sainsburry). Vyskytly se ale případy, kdy řetězce využívají toho, že lidé jsou ochotni kupovat výrobky Fair trade i za vyšší cenu, a toto zboží předražují – např. v Anglii byl zaznamenán čtyřnásobný rozdíl mezi běžnými banány z Dominikánské republiky a banány s označením Fair trade z Dominikánské republiky v řetězci Sainsburry (£ 2,74 za libru (0,454 kg) oproti 70 pencím za libru). Podle odhadů platil řetězec Sainsburry prostředníkům zhruba £ 1,40 za kilogram, tedy vydělával na každém kilogramu banánů 4 libry. Koneční producenti podle FLO dostávají za každý kilogram nasbíraných banánů asi 32 pencí.

  Jiné kritické hlasy polemizují s hypotetickým stavem, kdy by spravedlivě obchodované výrobky na trhu převážily. Například stálá cena zaručená pěstitelům kávy by pak vedla ke zhroucení trhu, protože by neodpovídala tržní hodnotě kávy.

 •  
 •  
 •  
 •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Není správa, jako zpráva. Obě varianty jsou správné, ale každá má jiný význam. Jak tato slova správně použít? Na to si posvítíme v následujících řádcích. Rozdíl ve významu slov zpráva x správaNejdříve je nutné si vysvětlit správné významy.Zpráva – zpráva je soubor informací, který odráží určitou skutečnost. Může to být zpráva novinová, lékařská atd.Správa – odlišný...

Čeština je nevyzpytatelná, proto se může zdát i poměrně jednoduché slovo jako chyták. Slovo shoda ovšem chytákem není. Je to jediná pravopisně správná varianta. Občas se také vyskytuje tvar zhoda, ale to je tvar nesprávný. Pokud nechcete být za blbce, tak ve spisovném projevu tuto variantu nepoužívejte.A jaký má vlastně slovo shoda význam? Znamená to...

Světový den astmatu a alergie Světový den astmatu a alergie, který připadá na první úterý v květnu, vyhlásila Globální iniciativa pro astma (GINA) ve spolupráci s Evropskou federací sdružení alergiků a astmatiků. V tento den se po celém světě konají aktivity, které mají za cíl seznámit širokou veřejnost s problematikou těchto závažných onemocnění. Kdy je Světový den astmatu a alergie?Světový...

Mužské jméno Přemysl je slovanského původu. Jde o jedná se o rodové jméno nejstaršího panovnického rodu v Čechách. Význam je obvykle uváděn jako důkladně promýšlející své skutky. Jméno Přemysl nedílně patří k vladařské dynastii Přemyslovců, jejím zakladatelem byl mytický Přemysl Oráč. Jméno nosil i český panovník Přemysl Otakar I. nebo Přemysl Otakar II., také polský...

Z těchto dvou variant je správná jen jedna. V tomto článku si vysvětlíme, která to je. ❌ Benefyt – nesprávná varianta, nelze ji používat.✅ Benefit – jediná spisovná a správná varianta. Významem vyjadřuje výhodu nebo užitek.Někdy i po tvrdých souhláskách píšeme měkké i. Jedná se o slova přejatá z jiných jazyků (nejsou českého původu) – např. diktát,...

Každý určitě zná nějakou slavnou grotesku, ať už v ní hraje Charlie Chaplin nebo Buster Keaton. Kdo si je ale jistý pravopisem u přídavného jména groteskní? Správně je groteskníV češtině je správně pouze přídavné jméno ve tvaru groteskní. Je to slovo odvozené z podstatného jména groteska.Varianta grotesní se sice občas objevuje v psaných textech, ale je to varianta špatná....

Určitě už jste si někdy každý ve vztahu prošli problémem žárlivost. Co to ale ta žárlivost je, jak se projevuje a co s ní můžeme dělat?Žárlivost je emoce, která s sebou může přinášet řadu dalších pocitů jako jsou například stres, úzkost, vztek nebo strach.Příčiny žárlivostiTěch může být opravdu mnoho. Velkou roli můžou hrát v žárlivosti...

Dopředu existuje pouze jako spřežka, tudíž jediná správná varianta je psaná dohromady. Příklady SPRÁVNÉHO užití slova dopředu: Vždycky se dívej dopředu, ať do něčeho nenarazíš! Už dopředu jsem věděla, že to dopadne dobře. Všichni se snažili natlačit dopředu, aby co nejlépe viděli. Nikdy se nepohneš dopředu, pokud pro to nic neuděláš. Dívala se dopředu před sebe,...

Kdo má pravopis v malíku, ten by ve slově osamělý neměl chybovat. Pro ostatní tu máme jednoduché vysvětlení, díky kterému se už nespletou. Pravopisně správně je pouze osamělý! Proč tomu tak je? Odpověď je jednoduchá. Přídavné jméno osamělý je odvozené od zájmena sám, ve kterém není přítomná skupina „mně“. Proto ani v přídavném jménu „mně“ nebude. Na...
Načíst dalších 10 článků