Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Světový den uprchlíků

Světovým dnem uprchlíků si připomínáme, že příběhy milionů uprchlíků ve světě jsou příběhy o utrpení, ale i o odvaze a vytrvalosti. Vyhnáni ze svých domovů válkou nebo pronásledováním jsou zcela závislí na velkorysosti zemí, které jsou ochotny postarat se o ně.

Kdy se Světový den uprchlíků slaví?

Světový den uprchlíků se každoročně slaví 20. června (20. 6.).

Vyhlášení světového dne uprchlíků

Světový den uprchlíků vyhlásila Organizace spojených národů v roce 2000. V tento den si máme připomínat osudy milionů lidí, kteří v důsledku války či přírodních katastrof ztratili pocit bezpečí, byla jim odebrána základní lidská práva a v mnohých případech i střecha nad hlavou.

Aktuální uprchlická situace

Podle odhadů Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) je v současnosti celosvětově nuceně vysídleno nejvíc osob od konce druhé světové války. K polovině roku 2021 muselo své domovy opustit zhruba 84 milionu lidí, více než 1 % světové populace. Z nich 48 milionů bylo vysídleno uvnitř své vlastní země, ostatní hledali bezpečí za jejími hranicemi. Více než dvě třetiny vysídlených osob pocházely z pouhých pěti zemí – Sýrie, Venezuely, Afghánistánu, Jižního Súdánu a Myanmaru (Barmy). Přes 40% z celkového počtu představují děti. Drtivá většina uprchlíků, 85%, zůstává v rozvojových zemích. Nejvíce jich hostí Turecko, Kolumbie, Uganda a Pákistán. Hlavní destinací humanitárních migrantů v Evropě je dlouhodobě Německo.

Odkud pochází nejvíce světových uprchlíků?

V polovině roku 2021 činil celkový počet světových uprchlíků a uchazečů o azyl (tzn. nepočítaje vnitřně vysídlené osoby) přibližně 31 milionů. V důsledku ruské invaze v únoru 2022 zamířilo za hranice své země jen během dvou měsíců přes 5 milionů obyvatel Ukrajiny. Ukrajina se tím zařadila mezi státy s největším počtem uprchlíků na světě. Vyšší počet vysídlených za hranice země registruje Úřad vysokého komisaře pouze u Sýrie (6,8 milionu). Třetí místo v žebříčku hlavních zdrojových zemí patří s více než 4 miliony lidí na útěku Venezuele (vysídlence z této latinskoamerické země eviduje UNHCR odděleně – jejich status formálně nedefinuje uprchlická konvence z roku 1951, ale takzvaná Cartagenská deklarace z roku 1984). Pětici nejvýznamnějších zdrojových zemí doplňují Afghánistán a Jižní Súdán. Všechny ostatní státy v TOP 10 s výjimkou Myanmaru se nacházejí v subsaharské Africe.

Uprchlíci v České republice

Uprchlictví se v Česku poprvé stalo jedním z hlavních témat společenské diskuze v letech 2015-2016, kdy do Evropy kromě dalších skupin běženců zamířily statisíce lidí prchajících před válkou v Sýrii. Nový rozměr získalo téma nucených migrantů v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině v únoru 2022, kvůli které své domovy opustilo přes 11 milionů lidí. Smyslem následujícího textu je poskytnout pro veřejnou diskuzi o uprchlících formou otázek a odpovědí nejdůležitější fakta a čísla.
Ve spojení s Českou republikou je aktuálně nejvýznamnější uprchlická krize spojená s válkou na Ukrajině. Od konce února uteklo z Ukrajiny kvůli ruské invazi už přes 6,9 milionu lidí. V České republice podle Ministerstva vnitra nalezlo azyl téměř 400 tisíc z nich.

Status uprchlíků z Ukrajiny

Lidem, prchajícím před ruskou invazí na Ukrajinu, je v Česku, potažmo v EU, udělován separátní status takzvané dočasné ochrany. Ten byl sice vytvořen již v roce 2001 v návaznosti na hromadný útěk občanů bývalé Jugoslávie, ale dlouho zůstával „spícím“ právním institutem. K jeho aktivaci přistoupila Rada EU teprve v březnu 2022. Základním smyslem dočasné ochrany je předejít přehlcení azylových systémů členských států. Dočasná ochrana byla vytvořena pro případ hromadného příchodu cizích státních příslušníků, prchajících z důvodu války, násilí nebo porušování lidských práv. Udělována je na jeden rok, ale může být prodloužena až o dva roky. O jejím ukončení rozhoduje opět Rada EU.

Kdo je uprchlík

Petr se věnuje hledání synergií. Networkingu. Česky řečeno pomáhá firmám a podnikatelům rozšiřovat síť vlastních kontaktů. Najít vhodné obchodní partnery, možné budoucí spolupracovníky a umožnit jim, aby se společně potkali a zkusili najít společnou řeč. A zjistit, jak by si obě strany mohly být vzájemně prospěšné.Ahoj Petře, popsal jsem to, co děláš, správně :-)?Naprosto. Líp...

Pojem uprchlík lze vykládat dvojím způsobem. Užší, právní definici najdeme v Úmluvě OSN o právním postavení uprchlíků z roku 1951. Uprchlík je zde definován jako člověk, který se nachází mimo zemi svého původu a který má opodstatněný strach z pronásledování z důvodu rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo politickému přesvědčení. Status uprchlíka je udělován na individuálním základě. V praxi se často jedná o poměrně komplikovaný proces, který zahrnuje vícestupňové posuzování buď ze strany UNHCR, nebo státních úřadů. V Česku zodpovídá za zpracování žádostí Odbor azylové a migrační politiky (OAMP) ministerstva vnitra. Status uprchlíka – přesněji „držitele mezinárodní ochrany“ – u nás může mít dvě formy: buď azyl, nebo takzvanou doplňkovou ochranu. Doplňková ochrana se v principu vztahuje na osoby, kterým hrozí podobně vážná újma, jako azylantům, ale do úzké definice Úmluvy z roku 1951 nespadají. Mezi její typické držitele patří například lidé prchající před válkou (někdy označovaní jako „váleční uprchlíci“). Doplňková ochrana zajišťuje člověku obdobná práva jako azyl, ale udělována je pouze na dobu určitou, konkrétně jeden nebo dva roky. Po uplynutí této doby může být prodloužena.

Vedle úzké právní definice bývá termín uprchlík standardně používán v širším smyslu – ve veřejném diskurzu se jako uprchlík označuje v podstatě každý, kdo nedobrovolně opouští zemi svého původu. Jedním z důsledků tohoto nesouladu je časté zaměňování pojmů uprchlík a migrant. Otázka, zda mají být tyto dvě kategorie striktně oddělovány, je mezi odborníky předmětem sporů. Někteří z nich od používání termínu uprchlíci zcela ustupují, protože jej považují za zkreslující, případně nesoucí negativní konotace. Čím dál častěji se proto lze setkat s alternativními označeními jako například „nucení“, „zranitelní“ či „humanitární migranti“.

Uprchlíci z Ukrajiny

Nejvíce lidí, prchajících kvůli ruské invazi z Ukrajiny, míří do sousedního Polska. Dva měsíce od ruského vpádu přijalo Polsko bezmála tři miliony uprchlíků. Vysoké počty běženců zaznamenaly i další středo- a východoevropské země, zejména Rumunsko, Maďarsko, Moldavsko a Slovensko. Významná část přesunů v regionu má tranzitní povahu. Mezi nejdůležitější destinace ukrajinských uprchlíků dále na západě patří zejména Německo a Itálie. Půl milionu až milion Ukrajinců od vypuknutí konfliktu pravděpodobně zamířilo do Ruska. Právě v ruském případě je otázkou, do jaké míry měli běženci (v ruských zdrojích „evakuovaní“) na výběr. Podle některých zdrojů má přinejmenším část přesunů do Ruska charakter deportace. Závěrem dodejme, že již během konfliktu se část ukrajinských uprchlíků do své vlasti vrátila. Necelé dva měsíce od ruského vpádu činil počet navrátilců podle OSN téměř 900 tisíc.

  •  
  •  
  •  
  •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Na Internetu jsou tisíce českých webů. Další stovky po Silvestru vzniknou a dalších několik stovek webů zanikne. Proč? Autory to přestane bavit psát zadarmo. Nevidí v tom nějaký hlubší smysl. Neví, jak správně monetizovat web. Nepodaří se jim sehnat kvalitní redaktory – náš případ na Objevit.cz, ale rozhodně neházím flintu do žita, jednou se to povede,...

V současné době se jedná o poměrně frekventované slovo, které má svůj původ v angličtině. Slovem sexy se dá nahradit slovní spojení „sexuálně přitažlivý“. Tvar sexi je v češtině nepřípustný, takže se mu vyvarujte. Daleko lépe uděláte, když použijete variantu sexy – tento tvar je jediný správný. Vždyť to i lépe vypadá, nemyslíte? Příklady SPRÁVNÉHO užití slova sexy: Vidíš...

Jméno Bedřiška je žensou obdobou jména Bedřich. Jde o jméno germánského původu, vzniklo z německého jména Friederike či Frederika a vykládá se jako mírumilovná, mocná vládkyně. Kdy slaví Bedřiška svátek?Stejně jako Bedřich, slaví Bedřiška svátek 1. března (1. 3.).Domácké podoby jména BedřiškaBéďa,Beduška,Ríša,Riška,BeďkaMužská podoba jména BedřiškaBedřichBedřiška v jiných jazycíchSlovensky: FrederikaNěmecky: FriederikeAnglicky: FredericaFrancouzsky: FrédériqueItalsky, španělsky: Federica nebo...

Dennodenně se určitě najde někdo, kdo se pozastaví nad psaním slůvka dennodenní. A přitom to není žádná velká věda. Pojďme si to vysvětlit na příkladech a jednou provždy si v tom udělat jasno. Správně je dennodenníJediným správným tvarem je dennodenní. Stačí si uvědomit, že výraz dennodenní zdůrazňuje (tedy jistým způsobem zdvojuje) příslovce denně.Takže si představte,...

Piercing je označení pro propichování kůže na různých částech těla a následné zdobení nejrůznějšími kroužky, cvočky, řetízky, hroty, závažíčky a dalšími ozdobami. Je to způsob modifikace lidského těla, jakým se jednotlivec odlišuje od ostatních. Piercing je označení pro propíchnutí kůže, ale i pro připíchnuté „šperky“. Pravopisně SPRÁVNĚ je piercing Slovo piercing je převzaté z angličtiny (pierce...

Effie je zkratka slova effectiveness a označuje soutěž o nejefektivnější reklamu. Jedná se o jednu z nejprestižnějších soutěží v komunikačním průmyslu. Jak funguje Effie O vítězi rozhoduje 21 porotců ve třech kolech. Porotci posuzují měřitelné výsledky kampaní. Není to samozřejmě o tom, že vítězí ten, kdo investuje do reklamy nejvíce peněz, porota zohledňuje prostředky vynaložené...

Mnemotechnická pomůcka je slovní či grafická konstrukce podporující zapamatování nebo zpracování informace mozkem pomocí přidružení představ či jiných informací. Často se užívá k zapamatování seznamů. Několik slov nebo věta, v níž počáteční písmena tvoří slovo, větu nebo seznam určený k zapamatování, se nazývá akrostich. Mnemotechnická pomůcka je vlastně taková pomůcka, která nám slouží pro lepší...

Modré pondělí Modré pondělí je druhým dnem Svatého týdne. Modrému pondělí se někdy říká také Velké pondělí. Podle Bible se v tento den niz významného nestalo, přesto však Křesťané dodržují několik tradic. Kdy je Modré pondělí? Modré pondělí následuje Květnou neděli. Je druhým dnem velikonočního Svatého týdne. Rok Modré pondělí 2022 11. 4. 2022 2023 3. 4....

Kdo umí anglicky, tak už nejspíše trochu tuší, o čem je řeč. V prostředí marketingu je pojem „first try“ vysvětlován jako první moment, kdy se spotřebitel poprvé setká se značkou, produktem nebo výrobkem. Pokud bychom měli uvést doslovný překlad, bylo by to „první vyzkoušení“. First try může mít mnoho podob. Spotřebitel se může poprvé setkat se...
Načíst dalších 10 článků