Socializuji se

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Pravopis, Čeština

pravidla pravopisu

Zajímá vás termín "Pravidla pravopisu"? Zrovna toto téma rozebírají čtenáři na Krcmic.cz. Podívejte se na jejich rady a přidejte do diskuze své poznatky a zkušenosti.
Pokračovat Zobrazit méně
Všechny kategorie

Slovo archetyp pochází z řečtiny. Arche-typos znamenalo první vzor. Dnes se slovo používá v několika významech pravzor, prototyp, původní vzor, typ nebo model, přičemž všechny objekty, které se mu podobají, jsou jeho reprezentací či kopií, výchovou i kulturou předávaný a přejímaný vzor, typický příklad, ideální typ, dokonalý příklad, dle C. G. Junga jde o vrozenou...

Jedním z pravých češtinářských oříšků je slovo raný, ranný a ranní. Pojďme si to postupně rozebrat Raný Přídavné jméno raný znamená časný. Můžeme jím označit období středověku (raný středověk) anebo brzy dozrávající brambory (rané brambory). Příklady správného užití slova raný Vykopávali jsme rané brambory. Ve škole jsme probírali raný středověk. Odrůda Neon je ranější, velmi...

Jedním z nejtvrdších pravopisných oříšků jsou koncovky -ovi a -ovy. Správné psaní těchto koncovek může být poměrně problematické a může zamotat hlavu i tomu nejlepšímu češtináři. Jde o koncovku podstatného jména nebo přídavného jména? Nejprve je potřeba rozlišit, zda je koncovka ve tvaru podstatného jména, nebo je snad součástí přídavného jména přivlastňovacího. To lze zjistit...

Psaní velkých písmen na začátku slova bývá často závislé na kontextu celé věty. Nejinak je tomu u slovních spojení, která obsahují slovo PRAŽSKÝ. Často jsou totiž přípustné obě varianty. PRAŽSKÉ JARO U tohoto spojení je třeba rozlišit význam. Je totiž možnost psát Pražské jaro, ale i pražské jaro. První varianta s velkým P se týká...

Další záhadou českého pravopisu jsou slova tamní a tamější. Ačkoliv mohou tato slova působit trochu zastarale, pro někoho až archaicky. Nenechte se mýlit, tato slova jsou dodnes hojně užívány v běžné mluvě a literatuře. Je velmi lákavé, napsat ve slově tamější -n-, protože mají stejní kořen, pravopis tohoto slova je však náročnější. Společným základem těchto...

I když by nás lákalo napsat zdělení, píše se zásadně sdělení. Mezi záludnosti českého jazyka patří tzv. spodoba znělosti. Ta způsobuje, že ve skupině souhlásek se všechny souhlásky vyslovují buď zněle (d, g, z, b, v, h), nebo nezněle (t, k, s, p, f, ch). Proto, když vyslovíme slovo sdělení zní to jako [zdělení]. Psaní...

Někoho stresují nejzazší termíny, někoho pravopis slova nejzazší. I když to na první pohled nemusí být úplně patrné, tvary zazší a nejzazší jsou ve skutečnosti 2. a 3. stupeň přídavného jména zadní. Z hlediska pravopisu je podstatné, že v těchto slovech píšeme vždy -zš-, tedy zazší, nejzazší, nikoli zašší, nezašší či zažší, nezažší. Přídavné jméno...

Význam sloves objevit, případně objevit se je poměrně jasný. Objevit znamená učinit objev, něco nečekaně najít, výraz objevit se pak můžeme definovat jako náhle se někde ukázat, vyskytnout se. Obě slovesa jsou tvořena kořenem -jev-, z tohoto důvodu píšeme vždy objevit, nikoli oběvit. Totéž platí u slov : objevit se objev objevitel objevení (se) Příklad...

Než začnete tipovat, zda napsat i či y, udělejte si jasno v podstatných jménech tip a typ, která patří k snad nejčastěji zaměňovaným výrazům. Tip a tipovat Tip používáme ve významu rada, doporučení, odhad. Odvozené sloveso tipovat tedy znamená odhadovat výsledek, odhadovat vítěze, formulovat předpověď apod.. Tipováním se vlastně pohybujeme v oblasti spekulace, přesnou odpověď...

Slovo vinkulace je přejato z latinského vinculum s významem pouto či vazba. Z tohoto důvodu je správné pouze psaní s měkkým i, tedy vinkulace, nikoli vynkulace. Pojmem vinkulace označujeme omezení volného nakládání s penězi (vklady, úvěry) či opatření, která omezují disponování s cennými papíry. Taktéž se týká pojistných plnění. Nakládání s těmito prostředky může být...

Slovo sediment bylo přejato z německého Sediment, které zase pochází ze středolatinského sedimentum se stejným významem. Sedimentum bylo odvozeno od sedēre s významem sedět. Z tohoto důvodu je správné pouze psaní s měkkým i, tedy sediment, nikoli sedyment. Pojmem sediment označujeme jednoduše usazeninu. V geologii sedimentem rozumíme usazenou horninu, která vznikla mechanickou nebo chemickou sedimentací....

Sloveso postoupit i sloveso podstoupit jsou správná. Liší se ovšem jejich význam a s ním související použití ve větě. Sloveso postoupit má několik významů: Pokročit, dostat se na vyšší úroveň. Například: Nemoc bohužel postoupila do dalšího stádia. Popojít. Např.: Postupte si dále do vozu. Odevzdat, přenechat. Např.: Žaloba byla postoupena státnímu zastupitelství. Sloveso postoupit můžete...

Ačkoliv bychom rádi občas neodbytného člověka něčím ubili, píše se v tomto slově -y. Přídavné jméno neodbytný, je odvozeno od slova dobývat, píšeme proto s -y, nikdy jako neodbitný. Přídavným jménem neodbytný můžeme označit někoho, kdo se o něco pokouší stále znovu, navzdory dosavadnímu neúspěchu. Neodbytný člověk může často jednat až poněkud nezdvořilým způsobem. Příklady správného...

Obě varianty jsou pravopisně správné, je ale nutné rozlišovat jejich význam. Pokud použijeme sloveso dobí(ý)t špatně, může to významně pozměnit kontext celé věty. Dobít je spojeno s významem tlouci, mlátit. Dobít tedy použijeme například ve smyslu přestat bít (srdce dobilo), anebo ubít (dobít zvíře) či doplnit elektrickým nábojem (dobít akumulátor). Sloveso dobýt se užívá ve...

Oba výrazy jsou správně a mají totožný význam. Slovo parchant či panchart má dva významy: Parchant označuje nemanželského potomka. Parchant se v typografii používá jako označení pro sazečskou chybu – začíná-li stránka nebo sloupec posledním krátkým řádkem odstavce (tzv. sirotek), případně končí-li stránka samostatným nadpisem nebo prvním řádkem odstavce (tzv. vdova). Původ slova parchant Běžně...

Možná si teď lámete hlavu, zda napsat aspoň, nebo alespoň. Lámete si ji však úplně zbytečně, v tomto případě se chyba udělat nedá. Oba dva vary jsou správné, slovníky je uvádí jako rovnocenné. Můžete tedy směle napsat aspoň i alespoň . Mezi slovy je však stylistický rozdíl: kratší tvar převažuje v mluvené řeči a beletrii,...

Stanné právo je mimořádné opatření státní moci v oblasti trestního práva. Mnohdy má dosáhnout odstrašujícího účinku, kterého se dosahuje urychleným a zjednodušeným procesem trestního řízení a výrazně zpřísněnými tresty, často trestem smrti; řízení provádí stanný soud. V dřívějším významu šlo o procesní důsledek nedostavení se k soudu, spočívající v automatickém prohrání pře. Po zahájení soudu...

Obě varianty jsou pravopisně správné, je ale nutné rozlišovat jejich význam. Pokud použijeme sloveso odbí(ý)t špatně, může to významně pozměnit kontext celé věty. Odbít je spojeno s významem tlouci, mlátit. Odbít tedy použijeme například ve smyslu údery oznámit čas, anebo odrazit míč rukou. Odbýt pak lze využít v případě, že chceme vyjádřit to, že jsme...

Pokud někoho k něčemu vybízíme, znamená to, že mu dáváme podnět nebo příkaz k vykonání nějaké činnosti. Sloveso vybízet můžeme rozdělit na slabiky vy-bí-zet. První slabiku tvoří předpona vy-, proto píšeme vždy vybízet, nikoli vibízet. Jak poznat, že jde o předponu vy-/vý-? Pokud si nejste jistí, jestli se jedná ve slově o předponu vy-, nebo...

Na první pohled by si člověk řekl, že slova mlýn a mlít jsou příbuzná a v obou by proto mělo být ý. Nenechte se však zmást! Slovo mlýn přišlo do češtiny ze staré němčiny, zatímco slovo mlít je původem z praslovanštiny. Ačkoliv tedy obě slova vypadají a znějí podobně, nejsou zdaleka příbuzná. Ať už je...

Našli jste odpověď či článek, který se týkal hledaného pojmu ? Nezapomeňte si také přečíst články ze sekcí kdy je den srdce, řád tomáše garrigua masaryka, Sinajský poloostrov, Neupravované nehty, Kino, Tvorba textů, Čeština - gramatika, pravopis, Příručka marketéra.

Určitě si také nenechte ujít tyto články z blogu . Arnošt , Povinná výbava do auta 2021 , Nora , Vincent

Rádi se vzděláváte? Mrkněte na slovník pojmů, který je seřazený dle abecedy ( A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) a dle temat a oborů jako například Byznys, Informační technologie (IT), Internet & mobil, Kino, Marketing & média & reklama, OOH, Ostatní, Polygrafie, Rádio, Tisk, TV. Pokud se zajímáte o český jazyk, podívejte se na sekci jak se co píše (nejčastější chyby v českém jazyce), kde najdete seznam nejčastějších chyb v českém jazyce, ve kterém uživatelé nejčastěji chybují. Tento seznam je rozřazený dle abecedy A, B, C, Č, CH, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, Ř, S, Š, T, U, Ú, V, W, Y, Z, Ž. Naučte se, jak se píší jednotlivé klávesové zkratky na klávesnici. Nebo si přečtěte o historii jednotlivých státních svátků a významných dnů v ČR. Jejich seznam najdete v marketingovém kalendáři svátků, významných, mezinárodních a světových dnů.