Socializuji se

Zásady ochrany osobních údajů

I. Úvod

Na této stránce si můžete přečíst, co se stane s Vašimi osobními údaji, když navštívíte moje webové stránky www.krcmic.cz.czobjednáte si mé služby, pošlete mi dotaz, nebo se přihlásíte do newsletteru nebo vložíte na tyto stránky komentář a také tato stránka obsahuje i popis, jak bude zacházeno se soubory cookies ve vašem prohlížeči. A na závěr toho všeho se dozvíte, jaká práva týkající se vašich osobních údajů máte.

Zpracování osobních údajů probíhá ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, k němuž se vztahuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

II. Kdo spravuje vaše osobní údaje?

Správcem vašich osobních údajů jsem já, Michal Krčmář, se sídlem Zálešná V/1199, 760 01 Zlín, IČ: 76577309, DIČ: CZ8611104557.

III. Objednávka služeb, konzultací nebo školení

V souvislosti s vaší objednávkou budu zpracovávat následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení,
 • e-mailovou adresu,
 • telefonní číslo,
 • IČ/DIČ,
 • adresu/sídlo,
 • platební údaje,
 • údaje o objednávce a jakékoliv další osobní údaje, které při objednávce uvedete,
 • osobní údaje dalších účastníků, pokud jste je přihlásili vy (v případě školení).

Pokud jste vyplnili osobní údaje dalších účastníků kurzů, prohlašujete tím, že jste k jejich přihlášení oprávnění.

Tyto osobní údaje potřebuji zpracovat, abych mohl vaši objednávku vyřídit a splnit, co jsme si dohodli. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. Krom toho zpracováváme tyto údaje kvůli evidenci smlouvy, a pro případ, že by mezi námi vznikl spor.

Z těchto důvodů zpracovávám uvedené osobní údaje po dobu 10 let od realizace poslední části smlouvy, pokud jiný právní předpis nepožaduje, abych uchovával smluvní dokumentaci po ještě delší dobu než 10 let. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněného zájmů.

Jelikož se objednávkou stáváte mým klientem, mohou vám být na e-mailovou adresu zasílány novinky a a jiná obchodní sdělení, pokud toto zasílání neodmítnete. Tento postup mi dovoluje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti. Tato sdělení můžete kdykoliv odvolat – například zasláním e-mailu na adresu info@krcmic.cz ve znění „Odmítám zasílání obchodních sdělení“ nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení, který umožňuje zasílání zrušit.

Zpracování osobních údajů je prováděno mnou.

Osobní údaje pro mě zpracovávají také následující zpracovatelé nebo třetí strany:

 • poskytovatel webhostingu, společnost THINline s.r.o., Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 26747359 DIČ: CZ26747359;
 • poskytovatel marketingového softwaru Mailchimp, společnost The Rocket Science Group, LLC;
 • poskytovatel účetního software Fakturoid, společnost Fakturoid s.r.o., V Pláni 532/7, 142 00 Praha – Lhotka, IČ: 04656679, DIČ: CZ04656679;
 • poskytovatel služeb účetnictví, společnost PRODIMO s.r.o., Francouzská 94/284, 101 00 Praha 10, IČ: 27252205, DIČ: CZ27252205;
 • vaše osobní údaje s Vaším souhlasem rovněž sdílím se subjekty, které mi pomáhají s online marketingovými nabídkami, včetně zobrazování obchodních nabídek v jejich prostředí. Jedná se zejména o společnosti: Meta Platforms Ireland Limited (mj. provozovatel sociálních sítí Facebook a Instagram), Seznam.cz., a.s.;
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

IV. Kontaktní formulář

V případě vašeho dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře zpracováváme vaše následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • emailovou adresu,
 • telefonní číslo,
 • text zprávy,
 • IP adresu.

Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon zpracovávám proto, abych vám mohl odpovědět na váš dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budu zpracovávat po dobu 2 let, pokud mi neudělíte souhlas k dalšímu zpracování nebo z komunikace nevzejde poptávka po mých službách.

IP adresa bude zpracována za účelem prevence útoků na servery či spamů. Takový postup umožňuje článek 6 odst. 1. písm. f) Nařízení.

Zpracování osobních údajů je prováděno mnou, jakožto správcem osobních údajů. Osobní údaje pro mě ale zpracovávají také následující zpracovatelé nebo třetí strany:

 • Poskytovatel webhostingu, společnost THINline s.r.o., Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 26747359 DIČ: CZ26747359;
 • Poskytovatel služby spam detektoru Akismet, společnosti Automattic Inc.,
 • Vaše osobní údaje s Vaším souhlasem rovněž sdílím se subjekty, které mi pomáhají s online marketingovými nabídkami, sběrem cookies, včetně zobrazování obchodních nabídek v jejich prostředí. Jedná se zejména o společnosti: Meta Platforms Ireland Limited (mj. provozovatel sociálních sítí Facebook a Instagram), Seznam.cz., a.s., Usercentrics A/S (poskytovatel služby Cookiebot), společnost je registrována v Dánsku pod spisovou značkou č.34624607.
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

V. Odebírání novinek

Pokud budete mít zájem o zasílání novinek a přihlásíte se do odběru newsletteru, zpracovávám při tom tyto Vaše osobní údaje:

 • e-mailovou adresu,
 • jméno a příjmení, pokud jste je vyplnili.

Emailová adresa, jméno a příjmení budou zpracovány za účelem zařazení do databáze pro zasílání novinek a obchodních sdělení. Tyto osobní údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

Osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu 3 let od udělení souhlasu, pokud tuto dobu sami neprodloužíte.

S výše uděleným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na emailovou adresu info@krcmic.cz. nebo proklikem na odkaz v newsletteru. Pokud vezmete souhlas zpět, přestanu Vám zasílat jakékoliv newslettery.

Zpracování osobních údajů je prováděno mnou, osobní údaje však pro mě mohou zpracovávat i tito další zpracovatelé:

 • Poskytovatel webhostingu, společnost THINline s.r.o., Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 26747359 DIČ: CZ26747359.
 • Poskytovatel marketingového softwaru Mailchimp, společnost The Rocket Science Group, LLC.
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

VI. Cookies

Webová stránka www.krcmic.cz používá soubory cookies, které jsou zde využity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • fungování webových stránek a jejich vylepšování;
 • přizpůsobení reklamy na míru a jejímu cílení.

Sběr cookies za účelem měření návštěvnosti a vytváření statistik může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – mého oprávněného zájmu, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Tyto cookies soubory jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu, který je dán nastavením vašeho prohlížeče. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče nebo za pomocí zrušení sběru cookies na této stránce.

Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možné nastavit buďto v rámci nastavení v cookie liště na našich webových stránkách, v nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést námitku proti sběru cookies, který provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, a to dle čl. 21 Nařízení. Námitku můžete vznést tak, že pošlete email na adresu info@krcmic.cz. Vaši námitku vyhodnotíme bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu. Pokud vznesete námitku proti zpracování technických cookies, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • službou Google Analytics a Google Ads, provozovanou společností Google Inc. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing
 • společností Facebook Inc. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Facebook Inc. v souladu s jejich pravidly používání cookies, dostupnými na https://www.facebook.com/policies/cookies/

VII. Jaká máte práva?

Podle Nařízení máte následující práva:

 • vznést námitku proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu,
 • vzít udělené souhlasy zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, který provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tyto podmínky a informace nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2020.